Dobrodošli na stranice e-Izdavaštva

e-Izdavaštvo

Obavještenje

Obavještavamo sve nastavnike, saradnike i doktorante Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu da je otvoren Poziv za dostavljanje tekstova za Radove Filozofskog fakulteta u Sarajevu, broj XXI za 2018. godinu.
Rok za predaju tekstova je 5.5.2018. godine a prilozi se dostavljaju na e-mail: urednistvo@ff-eizdavastvo.ba.
Uzorak za objavljivanje članaka u časopisu Radovi FF se može naći na web stranici Fakulteta: Uputstva, kao i Upute za autore.
Molimo sve one koji žele da objave tekstove da to učine u navedenom roku kako bi mogli blagovremeno pristupiti aktivnostima recenzentskog postupka i obrade tekstova te time ispoštovati planirani termin za objavljivanje.

  Redakcija e-Izdavaštva

Obavještenje

Obavještavamo Vas da su Radovi Filozofskog fakulteta u Sarajevu, Knjiga XX, 2017. objavljeni i nalaze se na linku: Serijske publikacije

  Redakcija e-Izdavaštva

Obavještenje

N.B. Redakcija zadržava pravo da ažurira prijavne formulare i druge prateće materijale u cilju poboljšanja kvalitete izdavačke djelatnosti Fakulteta. Prijave se primaju kontinuirano tokom cijele godine. Redakcija se sastaje, u pravilu, četiri puta godišnje što uvjetuje i vrijeme obrade prijave za objavljivanje rukopisa.

  Redakcija e-Izdavaštva