Dobrodošli na stranice e-Izdavaštva

e-Izdavaštvo

Obavještenje

N.B. Redakcija zadržava pravo da ažurira prijavne formulare i druge prateće materijale u cilju poboljšanja kvalitete izdavačke djelatnosti Fakulteta. Prijave se primaju kontinuirano tokom cijele godine. Redakcija se sastaje, u pravilu, četiri puta godišnje što uvjetuje i vrijeme obrade prijave za objavljivanje rukopisa.

  Redakcija e-Izdavaštva

 

Produžen rok do 20. 6. 2017. godine za dostavljanje tekstova za RADOVE FILOZOFSKOG FAKULTETA U SARAJEVU, 2017.

Obavještavamo sve zaposlene nastavnike i saradnike Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, da je Redakcija e-izdavaštva Filozofskog fakulteta, donijela odluku o produžetku roka za predaju tekstova za Radove Filozofskog fakulteta u Sarajevu, broj XX za 2017. godinu do 20.6.2017.

Upute za autore možete preuzeti ovdje: Upute autorima

Predložak (templejt) za objavljivanje članaka možete preuzeti ovdje: Uzorak

Materijali se dostavljaju na e-mail: urednistvo@ff-eizdavastvo.ba ili radovi@ff-eizdavastvo.ba

  Redakcija e-Izdavaštva

 

Poziv za dostavljanje tekstova za Radove Filozofskog fakulteta u Sarajevu, broj XX za 2017. godinu

Pozivaju se nastavnici i saradnici Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu da dostave svoje tekstove za novi broj Radova Filozofskog fakulteta u Sarajevu za 2017. godinu na e-mail Redakcije: urednistvo@ff-eizdavastvo.ba najkasnije do 5. 5. 2017. godine.
Tekstovi koji budu pristigli nakon ovog roka neće biti uzeti u razmatranje.

Upute za autore možete preuzeti ovdje: Upute autorima

Predložak (templejt) za objavljivanje članaka možete preuzeti ovdje: Uzorak

  Redakcija e-Izdavaštva

 

Obavijest o novom broju Radova Filozofskog fakulteta u Sarajevu, Knjiga XIX, 2016.

Obavještavamo Vas da su Radovi Filozofskog fakulteta u Sarajevu, Knjiga XIX, 2016. objavljeni i nalaze se na linku: Radovi Filozofskog fakulteta u Sarajevu, Knjiga XIX, 2016.

  Redakcija e-Izdavaštva

 

Obavijest o novom broju Radova (Historija, Historija umjetnosti, Arheologija)

U izdanju Odsjeka za historiju, Katedre Historija umjetnosti i Katedre Arheologija Filozofskog fakulteta u Sarajevu objavljeni su Radovi (Historija, Historija umjetnosti, Arheologija) broj 4 za 2016. Broj je posvećen profesoru Ahmedu S. Aličiću. Časopis otvaraju dva prikladna teksta Fahda Kasumovića i Aladina Husića koji podsjećaju na život i djelo Ahmeda S. Aličića. Uvodni dijelovi časopisa posvećeni su jubileju, 65. godišnjici Orijentalnog instituta u Sarajevu iz pera kolege Aladina Husića. Ovome nizu pripada i podsjećanje prof. dr. Adnana Busuladžića na aktualnu borbu za dostojanstvo Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine. Ustaljene rubrike časopisa su Članci i rasprave, Prikazi, recenzije i osvrti, Izvještaji i pregled Aktivnosti Odsjeka za historiju.

Aktualni broj ispunjen je angažmanom studenata svih ciklusa, saradnika i nastavnika Katedre za arheologiju, Katedre za historiju umjetnosti i Odsjeka za historiju, te doprinosom vanjskih saradnika. U ovom broju među članove redakcije uključeni su inostrani članovi. U ime Redakcije časopisa i Filozofskog fakulteta zahvaljujemo se Fondu za izdavaštvo što je omogućio izlaženje ovog broja.

Časopis možete u cjelini preuzeti na sljedećem linku: Radovi broj 4 za 2016.

 

Prof. dr. Esad Kurtović

Urednik

doc. dr. Ksenija Kondali

Prodekanesa za naučnoistraživački rad i

međunarodnu akademsku saradnju