Dobrodošli na stranice e-Izdavaštva

e-Izdavaštvo

Obavještenje

Obavještavamo Vas da su Radovi Filozofskog fakulteta u Sarajevu, Knjiga XX, 2017. objavljeni i nalaze se na linku: Serijske publikacije

  Redakcija e-Izdavaštva

Obavještenje

N.B. Redakcija zadržava pravo da ažurira prijavne formulare i druge prateće materijale u cilju poboljšanja kvalitete izdavačke djelatnosti Fakulteta. Prijave se primaju kontinuirano tokom cijele godine. Redakcija se sastaje, u pravilu, četiri puta godišnje što uvjetuje i vrijeme obrade prijave za objavljivanje rukopisa.

  Redakcija e-Izdavaštva