Dobrodošli na stranice e-Izdavaštva

e-Izdavaštvo

Promocija Radova Filozofskog fakulteta, knjiga XXI
(Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu, 12. 11. 2018. godine)

U ponedjeljak, 12. 11. 2018. godine, na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu upriličena je promocija novog broja Radova Filozofskog fakulteta (knjiga XXI), u čijoj su realizaciji učestvovali članovi i članice Redakcije u novom sastavu: glavna urednica Amela Šehović, urednice Alena Ćatović i Amila Kasumović, član Kenan Šljivo, članice Đenita Haverić, Adijata Ibrišimović-Šabić, Lejla Osmić i Nadina Grebović-Lendo te sekretar Redakcije Nelma Rahmanović, uz doprinos koji su dali i inostrani članovi Redakcije: Hrvoje Jurić (Zagreb, Hrvatska), Mirjana Marinković (Beograd, Srbija), Edvard Protner (Maribor, Slovenija) i Branko Tošović, professor emeritus (Graz, Austrija).
U svom obraćanju prisutnim kolegama i kolegicama te studentima i studenticama, dekan Filozofskog fakulteta, prof. dr. Muhamed Dželilović, istakao je, između ostalog, značaj napora Redakcije u pokretanju procedure indeksiranja časopisa, što bi, pored stvaranja neophodnih uslova za širu prepoznatljivost naučno-istraživačke djelatnosti saradnika i saradnica Filozofskog fakulteta unutar globalne akademske mreže, također omogućilo stvaranje prijeko potrebnog prostora i platforme za aprobaciju znanstvenih istraživanja mlađih kolega i kolegica u novim okolnostima naučnog djelovanja.
Glavna urednica Radova, prof. dr. Amela Šehović, obrativši se prisutnima, istakla je važnost uključivanja autora i autorica kako iz bosanskohercegovačkog i regionalnog, tako i iz šireg, međunarodnog okruženja, pri čemu indeksiranje ovakvog jednog naučnog časopisa predstavlja neophodan uslov i prvi korak.
Časopis Radovi Filozofskog fakulteta je već dvije godine referiran u Central and Eastern European Online Library (CEEOL), a trenutno je u finalnoj fazi procesa indeksiranja u bazi EBSCO, što je rezultat dugotrajnih napora i prijašnjih i sadašnjih članova Redakcije na tom polju, a radi se i na indeksiranju i u drugim svjetskim bazama, npr. Erich - istakla je glavna urednica.
U novi broj Radova uvršteni su članci iz humanističkih, društvenih i informacijskih nauka, što odražava raznovrsnost naučnih disciplina i oblasti koje se izučavaju na Filozofskom fakultetu. Na promociji, glavna urednica Radova predstavila je i šest članaka iz prve sekcije časopisa sa različitim filološkim temama, dok je urednica prof. dr. Amila Kasumović prezentirala pet radova iz nefilološke sekcije.
Pored članaka, u novom broju Radova objavljeni su i prikazi recentnih knjiga primarno iz oblasti lingvistike, nakon čega slijede dopunjene Upute za autore na našem i engleskom jeziku te Kontakt-podaci svih autora i autorica.
Na kraju, izražena je nada da će ovaj broj Radova motivirati i potaći kolege i kolegice na saradnju te da će naredni brojevi donijeti još više korisnih sadržaja, značajnih spoznaja, novih i zanimljivih istraživanja. Tek u tom slučaju će biti ostvarene tendencije Redakcije kao i ciljevi i namjena našeg fakultetskog časopisa.

Redakcija

Obavještenje

Obavještavamo Vas da su Radovi Filozofskog fakulteta u Sarajevu, Knjiga XXI, 2018. objavljeni i nalaze se na linku: Serijske publikacije

  Redakcija e-Izdavaštva