Dobrodošli na stranice e-Izdavaštva

O Redakciji

Elektronsko izdavaštvo Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu je u nadležnost prodekana za naučno – istraživački rad i međunarodnu akademsku saradnju, koji rukovodi radom Redakcije za elektronsko izdavaštvo.

Članovi Redakcije su :

  • Doc. dr. sc. Ksenija Kondali
  • Prof. dr. sc. Salmedin Mesihović
  • Prof. dr. sc. Senada Dizdar
  • Prof. dr. sc. Vahidin Preljević
  • Prof. dr. sc. Sanjin Kodrić
  • Prof. dr. sc. Munir Mujić
  • Dr. sc. Emina Dedić Bukvić

 

Za stručnu i tehničku podršku projektu odgovoran je stručni saradnik za podršku informacionom sistemu Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.