Dobrodošli na stranice e-Izdavaštva

O Redakciji

Elektronsko izdavaštvo Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu je u nadležnost prodekana za naučno – istraživački rad i međunarodnu akademsku saradnju, koji rukovodi radom Redakcije za elektronsko izdavaštvo.

Članovi Redakcije za izdavačku djelatnost (elektronske i printane monografije) Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu:

Akademik, Dževad Karahasan, glavni urednik Redakcije za izdavačku djelatnost Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu

 • dr. Kenan Šljivo, urednik
 • dr. Lejla Kafedžić, urednica
 • dr. Naser Šećerović, urednik
 • dr. Adnan Kaljanac, urednik

Članovi Redakcije Radova Filozofskog fakulteta u Sarajevu su :

dr. Amela Šehović, glavna urednica Radova Filozofskog fakulteta u Sarajevu

Oblast nefiloloških disciplina:

 • dr. Amila Kasumović, urednica (Sarajevo, Bosna i Hercegovina)
 • dr. Lejla Osmić, članica (Sarajevo, Bosna i Herecegovina)
 • dr. Nina Hadžiahmetović, član (Sarajevo, Bosna i Herecegovina)
 • dr. Edvard Protner, međunarodni član (Maribor, Slovenija)
 • dr. Hrvoje Jurić, međunarodni član (Zagreb, Hrvatska)

Oblast filoloških disciplina:

 • dr. Alena Ćatović, urednica (Sarajevo, Bosna i Hercegovina)
 • dr. Đenita Haverić, članica (Sarajevo, Bosna i Herecegovina)
 • dr. Adijata Ibrišimović-Šabić, članica (Sarajevo, Bosna i Herecegovina)
 • dr. Branko Tošović, međunarodni član (Graz, Austrija)
 • dr. Mirjana Marinković, međunarodni član (Beograd, Srbija)
 • mr. Nadina Grebović-Lendo, stalni član Redakcije (Sarajevo, Bosna i Hercegovina)

 • Nelma Rahmanović, sekretar Redakcije (Sarajevo, Bosna i Hercegovina)

 •