Dobrodošli na stranice e-Izdavaštva

Serijske publikacije

Zbornici radova Odsjeka za pedagogiju (ISSN 2490-2292)

Godina 1, broj 1 (2016)

Ovaj Zbornik radova Odsjeka za pedagogiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu sadrži skup radova sa znanstveno-stručne međunarodne konferencije "Ka novim iskoracima u odgoju i obrazovanju" održane u Sarajevu 11. i 12. oktobra/listopada 2013. godine.

Preuzmi knjigu