Dobrodošli na stranice e-Izdavaštva

Serijske publikacije

Zbornici radova Odsjeka za pedagogiju (ISSN 2490-2292)

Godina 3, broj 3 (2020)

Preuzmi knjigu


 

Godina 2, broj 2 (2018)

Ovaj Zbornik radova Odsjeka za pedagogiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu sadrži skup radova sa 2. međunarodne znanstveno-stručne konferencije "Ka novim iskoracima u odgoju i obrazovanju" održane u Sarajevu 05. i 06. oktobra/listopada 2018. godine.

Preuzmi knjigu


 

Godina 1, broj 1 (2016)

Ovaj Zbornik radova Odsjeka za pedagogiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu sadrži skup radova sa znanstveno-stručne međunarodne konferencije "Ka novim iskoracima u odgoju i obrazovanju" održane u Sarajevu 11. i 12. oktobra/listopada 2013. godine.

Preuzmi knjigu