Dobrodošli na stranice e-Izdavaštva

Serijske publikacije

Zbornici radova Odsjeka za psihologiju (ISSN 2490-2306)

Godina 3, broj 3 (2016)

Ovaj Zbornik radova Odsjeka za psihologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu sadrži skup radova sa naučno-stručnog skupa "Treći sarajevski dani psihologije" održanog u Sarajevu 25 - 26. aprila/travnja 2014. godine.

Preuzmi knjigu