Dobrodošli na stranice e-Izdavaštva

Serijske publikacije

Godina 6, broj 6 (2020)

Ovaj Zbornik radova Odsjeka za psihologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu sadrži skup radova sa naučno-stručnog skupa "Šesti sarajevski dani psihologije".

Preuzmi knjigu


 

Zbornici radova Odsjeka za psihologiju (ISSN 2490-2306)

Godina 5, broj 5 (2019)

Ovaj Zbornik radova Odsjeka za psihologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu sadrži skup radova sa naučno-stručnog skupa "Peti sarajevski dani psihologije" održanog u Sarajevu 19 - 21. 4. 2018. godine.

Preuzmi knjigu


 

Godina 4, broj 4 (2017)

Ovaj Zbornik radova Odsjeka za psihologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu sadrži skup radova sa naučno-stručnog skupa "Četvrti sarajevski dani psihologije" održanog u Sarajevu 21. - 23. 4. 2016. godine.

Preuzmi knjigu


 

Godina 3, broj 3 (2016)

Ovaj Zbornik radova Odsjeka za psihologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu sadrži skup radova sa naučno-stručnog skupa "Treći sarajevski dani psihologije" održanog u Sarajevu 25 - 26. aprila/travnja 2014. godine.

Preuzmi knjigu