Dobrodošli na stranice e-Izdavaštva

Uputstva i formulari


Obavještenje

N.B. Redakcija zadržava pravo da ažurira prijavne formulare i druge prateće materijale u cilju poboljšanja kvalitete izdavačke djelatnosti Fakulteta. Prijave se primaju kontinuirano tokom cijele godine. Redakcija se sastaje, u pravilu, četiri puta godišnje što uvjetuje i vrijeme obrade prijave za objavljivanje rukopisa.

  Redakcija e-Izdavaštva

 

    e-Knjiga

  • Čitko popunjen formular za prijavu knjige (formular za prijavu knjige možete preuzeti ovdje: Formular)                 
  • Tekst knjige u predviđenom uzorku u PDF formatu  (uzorak za knjigu možete preuzeti ovdje: Uzorak)
  • Dvije skenirane recenzije (sa svojeručnim potpisima autora) uvrštene u sadržaj rukopisa, neposredno ispred biografije autora
  • Svojeručno potpisanu Izjavu o autentičnosti rada (Izjavu možete preuzeti ovdje: Izjava o autentičnosti rada)
  • Svojeručno potpisanu Izjavu o odricanju honorara (Izjavu možete preuzeti ovdje: Izjava o odricanju honorara)
  • Serijska publikacija

  • Čitko popunjen formular za prijavu serijske publikacije (formular za prijavu serijske publikacije možete preuzeti ovdje: Formular)                 

Redakcija za elektronsko izdavaštvo


e-Izdavaštvo

Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu je u okviru svoje izdavačke djelatnosti pokrenuo i elektronsko izdavaštvo putem aplikacije za elektronsko izdavaštvo.

Filozofski fakultet je uvođenjem mogućnosti izdavanja knjiga, udžbenika i znanstvenih i stručnih radova u elektronskoj formi, ušao u novo razdoblje svoga naučnog i obrazovnog rada i tako pozitivno odgovorio na zahtjeve informatičko - tehnološke revolucije.

e-Izdavaštvo olakšava proces publiciranja i distribucije znanstvenih i obrazovnih djela, čime uklanja jednu od bitnih zapreka za svestrani  naučno – istraživački i obrazovni rad nastavnika, suradnika i studenata Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

Jedan od ciljeva postojanja i funkcioniranja e-Izdavaštva je i ubrzavanje procesa razmjene znanja i pružanja efikasne i svrsishodne obrazovne usluge studentima. e-Izdavaštvo predstavlja i otvorenost Filozofskog fakulteta prema javnosti, jer pruža uvid u rezultate njegovog naučnog i obrazovnog rada.  Uvodne napomene

Elektronsko izdavaštvo Filozofskog fakulteta putem e-Izdavaštva ima istu vrijednost kao i u slučaju izdavaštva u printanoj formi. Printana i elektronska izdanja se smatraju u potpunosti ravnopravnim u okviru moderne publicistike.

Oficijelno izjednačavanje tipa publiciranja rukopisa i radova je definirano članom 100. Zakona o Visokom obrazovanju Kantona Sarajevo (Službene novine Kantona Sarajevo, god. XV – br. 22; ISSN 1512 - 7052).

Elektronsko izdavaštvo knjiga i znanstvenih i stručnih radova je omogućeno i od strane Narodne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine (NUB BiH), koja je ovlaštena za dodjelu ISBN (International Standard Book Number = Međunarodni standardni broj za knjige) i ISSN (International Standard Serial Number = Međunarodni standardni broj za serijske publikacije). Sa dodjelom ISBN i ISSN legazira se postojanje znanstvene i stručne publikacije u domaćoj i svjetskoj mreži.